เดือนภาษาอังกฤษ

มารู้จัก เดือนภาษาอังกฤษ ทั้ง 12 เดือน

วิธีการ หรือการเขียน เดือนภาษาอังกฤษ ใส่ลงไปในจดหมาย เอกสารต่าง ๆ ที่เราต้องการ ระบุวันเวลา เดือน ปี เป็นภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากล ที่ทุกคนรู้จักกันไปทั่วโลก การรู้วิธีสะกด เดือนแบบภาษาอังกฤษ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราควรทราบ เพื่อการติดต่องานต่าง ๆ นั้นเอง

เดือนภาษาอังกฤษ

เดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน เขียน และอ่านว่าอย่างไร

การใช้เดือนภาษาอังกฤษ จำนวน 12 เดือน เพื่อระบุช่วงเวลาต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่เดือนแรกคือ ” มกราคม ” ไปสิ้นสุดที่เดือน ” ธันวาคม ” เป็นอันครบรอบ 1 ปี หลังจากนั้น จึงเริ่มต้นนับปีถัดไป ในแบบเดิม สล็อต mgm99 โดยสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เว็บพนัน true wallet ได้ดังนี้

1. เดือนมกราคม

ภาษาอังกฤษ คือ January

ตัวย่อภาษาอังกฤษ : JAN

อ่านว่า แจน – ยัวรี

เดือน ภาษาอังกฤษ

2. เดือนกุมภาพันธ์

ภาษาอังกฤษ คือ February

ตัวย่อภาษาอังกฤษ : FEB

อ่านว่า เฟบ – รูเออรี

3. เดือนมีนาคม

ภาษาอังกฤษ คือ March

ตัวย่อภาษาอังกฤษ : MAR

อ่านว่า มาร์ช

4. เดือนเมษายน

ภาษาอังกฤษ คือ April

ตัวย่อภาษาอังกฤษ : APR

อ่านว่า เอ – พรึล

เดือน ภาษา อังกฤษ

5. เดือนพฤษภาคม

ภาษาอังกฤษ คือ May

ตัวย่อภาษาอังกฤษ : MAY

อ่านว่า เม

6. เดือนมิถุนายน

ภาษาอังกฤษ คือ June

ตัวย่อภาษาอังกฤษ : JUN

อ่านว่า จูน

7. เดือนกรกฎาคม

ภาษาอังกฤษ คือ July

ตัวย่อภาษาอังกฤษ : JUL

อ่านว่า จุ – ลาย

8. เดือนสิงหาคม

ภาษาอังกฤษ คือ August

ตัวย่อภาษาอังกฤษ : AUG

อ่านว่า ออ – กัสท์

9. เดือนกันยายน

ภาษาอังกฤษ คือ September

ตัวย่อภาษาอังกฤษ : SEP

อ่านว่า เซพเท็มเบอร์

10. เดือนตุลาคม

ภาษาอังกฤษ คือ October

ตัวย่อภาษาอังกฤษ : OCT

อ่านว่า ออคโทเบอร์

11. เดือนพฤศจิกายน

ภาษาอังกฤษ คือ November

ตัวย่อภาษาอังกฤษ : NOV

อ่านว่า โนเฟ็มเบอร์

12. เดือนธันวาคม

ภาษาอังกฤษ คือ December

ตัวย่อภาษาอังกฤษ : DEC

อ่านว่า ดีเซมเบอร์

ตัวอย่าง : การเขียนตัวย่อ เดือนภาษาอังกฤษ เช่น วันที่ 30 พฤษภาคม ปี 2019 สามารถเขียนได้ว่า 30 MAY 2019